Stram finanspolitik

Hvad er stram finanspolitik? Man taler om stram finanspolitik, når efterspørgslen i samfundet skal holdes nede. Dette gøres for at undgå, at økonomien overopheder og der derved kommer en finanskrise, som vi fx så i Danmark i 2008. Der findes en række forskellige...

Lempelig finanspolitik

Hvad er lempelig / ekspansiv finanspolitik?  Der udarbejdes hvert år en såkaldt finanslov. Dette er en økonomisk plan – et budget om man vil – som beskriver, hvordan de offentlige udgifter og indtægter forventes at være i løbet af det næste år. Og derfor...

Hvad er omkostningsinflation?

Omkostningsinflation   Når man taler om omkostningsinflation, skal vi først vide, hvad inflation er. Og det er såmænd blot, at priserne i samfundet stiger – det kan være priserne på en bil, en liter mælk eller bland selv slik.   Så hvad betyder...

Hvad er opsparingskvote?

Opsparingskvote Dette er et udtryk for, hvor stor en andel af din disponible indkomst, som får til opsparing. Hvis du derved har en disponibel indkomst på 5.000 kroner, og bruge 1.000 kroner til opsparing, så er edin opsparingskvote 20%.   Der vil sommetider være en...

Hvad er beskæftigelsesfrekvens?

Beskæftigelsesfrekvens   Kort sagt, så fortæller beskæftigelsesfrekvensen noget om, hvor stor en andel af arbejdsstyrken, der er i arbejde. Arbejdsstyrken er alle danskere i alderen 16-66 år. Er arbejdsstyrken 3.000.000, og 2.000.000 er i arbejde, så er...

Hvad er forbrugskvote?

Forbrugskvote En forbrugskvote er et tal, der dækker over, hvor stor en procentdel af den disponible indkomst, som går til forbrug. Altså hvis du har en disponibel indkomst på 10.000 kroner og 7.000 kroner af dem går til forbrug, så er din forbrugskvote 70%.  ...

Samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål er en række mål, som nogle vil argumentere er uhyre afgørende for at have en succesfuld samfundsøkonomi.   Hvad er de samfundsøkonomiske mål?  At tage hensyn til miljøet og klimaet. At have fuld beskæftigelse (mange i arbejde) Ligevægt på...