Hvad er opsparingskvote?

Opsparingskvote Dette er et udtryk for, hvor stor en andel af din disponible indkomst, som får til opsparing. Hvis du derved har en disponibel indkomst på 5.000 kroner, og bruge 1.000 kroner til opsparing, så er edin opsparingskvote 20%.   Der vil sommetider være en...

Hvad er beskæftigelsesfrekvens?

Beskæftigelsesfrekvens   Kort sagt, så fortæller beskæftigelsesfrekvensen noget om, hvor stor en andel af arbejdsstyrken, der er i arbejde. Arbejdsstyrken er alle danskere i alderen 16-66 år. Er arbejdsstyrken 3.000.000, og 2.000.000 er i arbejde, så er...

Hvad er forbrugskvote?

Forbrugskvote En forbrugskvote er et tal, der dækker over, hvor stor en procentdel af den disponible indkomst, som går til forbrug. Altså hvis du har en disponibel indkomst på 10.000 kroner og 7.000 kroner af dem går til forbrug, så er din forbrugskvote 70%.  ...

Samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål er en række mål, som nogle vil argumentere er uhyre afgørende for at have en succesfuld samfundsøkonomi.   Hvad er de samfundsøkonomiske mål?  At tage hensyn til miljøet og klimaet. At have fuld beskæftigelse (mange i arbejde) Ligevægt på...