Hvad er overskudsgrad?

Overskudsgrad   For at finde overskudsgraden, gør du således: Resultat af primær drift / Omsætning = overskudsgrad. Du kan her til sidst gange med 100 for at få tallet oplyst i procent.   Nøgletallet er et udgangspunkt for virksomhedens indtjeningsevne; altså hvor...

Gearing formel

Gearing formel Gearing er en betegnelse for en virksomheds forhold mellem to ting: Nemlig forholdet mellem gældsforpligtelser og egenkapital.   Gearing er et lidt kompliceret nøgletal, som du f.eks. også kan bruge i formlen for egenkapitalens forretning:     Hvis en...

Værdikæde og værdikædeanalyse

Hvad er en værdikæde og værdikædeanalyse?  Værdikæden og værdikædeanalyse er udarbejdet og beskrevet af Michael Porter. Derfor vil du sommetider støde på, at nogle kalder det “Porters værdikæde.” Michael Porter er en amerikansk professiot i økonomi og...

Likviditetsgrad

En likviditetsgrad bruges til at vurdere den pågældende virksomheds evne til at betale. Likviditetsgrad er et nøgletal, og formlen for det ser således ud: Hvad er likviditetsgrad?  Helt grundlæggende, er likviditetsgraden et udtryk for, hvor meget virksomhedens...

Afkastningsgrad

Hvor dygtig er virksomheden til at lave overskud ud fra den indskudte kapital? Det er lige præcis dét, som afkastningsgraden viser. Formlen for afkastningsgrad ser derfor således ud:   Bemærk her, at resultat af primær drift er det, som nogle kalder resultat før...