Et engelsk essay er en central del af engelskfaget på HHX. Gennem min egen tid har jeg skrevet en håndfuld forskellige essays om en række forskellige emner. Og ydermere er et essay også en del af din skriftlige eksamen, hvorfor det er utrolig afgørende, at du er god til at skrive et engelsk essay, hvis du ønsker at få gode karakterer i engelskfaget.

 

Hvad er et engelsk essay?

Et engelsk essay er grundlæggende delt op i tre elementer: En introduktion, en hoveddel og en konklusion. I introduktionen kan du introducere emnet og stille spørgsmål, som du vil svare på. Og i en hoveddel analyserer og forholder du dig til det, som du skriver i din introduktion. I din konklusion skal du besvare din introduktion – et godt tip her er, at du sørger for, at din konklusion og introduktion hænger sammen, og at du i din konklusion svarer på det, som du spørger om i din introduktion.

 

Forhold dig til noget

I et engelsk essay skal du forholde dig til noget. Det kan være et emne, eller det kan være en tekst. Men det er vigtigt, at du ikke er 100% subjektiv – du skal ikke skrive alt som din egen mening med “I think” og “In my opinion.” Du skal bruge kilder og det opgivne materiale til at forholde dig til et emne og reflektere over det.

 

Brug bindeord i dit essay! 

Det er vigtigt, at du holder en rød tråd gennem dit essay – og at der er en sammenhæng mellem dine afsnit. Derfor bør du indlede et nyt afsnit med et bindeord. Her skal du huske, at der altid skal være komma, når du starter en sætning på engelsk med et bindeord eller en bisætning. Bindeord, som du kan starte din sætning med, kan fx være:

  • Furthermore.
  • Moreover.
  • On the other hand.
  • Although.
  • In reference to.
  • Therefore.

 

 

Du kan læse mere om et dansk essay her.