Forholdsord tysk

Der findes en række forholdsord på tysk, og de er gode at kende. Det skyldes, at de har afgørende betydning for andre elementer i din grammatik, eftersom forholdsord kan bestemme kasus. Man kalder det at forholdsordene styrer et bestemt kasus.

 

Hvad er et forholdsord? 

Et forholdsord beskriver forholdet mellem to ting. Det kan være ord som: Om, under, over, før, efter eller til. Og de bruges i en række forskellige sætninger.

 

Forholdsord, der styrer AKKUSATIV:
Tysk Dansk
durch igennem
für for, til
gegen imod, henimod
ohne uden
um om, omkring
Forholdsord, der styrer DATIV:
Tysk Dansk
ausser foruden, udenfor
bei hos, ved
aus ud af, fra, op af
binnen inden (for et tidsrum)
dank takket være
entgegen imod, imøde
gegenüber over for
gemäss i overensstemmelse med, i henhold til
zu til
von af, fra, om (angående)
seit siden, fra (om tiden)
samt samt
nach efter, til
mit med
laut i henhold til, ifølge
Forholdsord, der styrer GENITIV:  
     
Tysk Dansk
statt i stedet for
laut i henhold til, ifølge
infolge som følge af
innerhalb inden for
trotz trods, til trods for
während under, i løbet af
wegen på grund af
ausserhalb uden for
anlässlich i anledning af
aufgrund på grundlag af
einschliesslich inklusive
ausschliesslich eksklusive
Forholdsord, der både styrer DATIV og AKKUSATIV:
     
Tysk Dansk
an på (lodret flade), ved, til
auf på (vandret flade)
hinter bag ved
in i, om
neben ved siden af
über om, lydende på
unter under, iblandt
vor foran, uden for, før, for …. siden.
zwischen imellem (to)

 

Du kan læse mere om henførende stedord på tysk her.