Hvad er henførende stedord på tysk

Det første, du skal lære, er, at de også kaldes relative pronominer. Og de har som udgangspunkt to funktioner i den sætning, som de står i:

  1. Det starter en ledsætning (også kaldet bisætning).
  2. Det skaber en forbindelse til den tilkoblede og tidligere sætning ved at lede tilbage til subjektiv (grundled) i hovedsætningen.

Det kan fx værd ord som: Der, som eller hvis.

henførende stedord tysk

På dansk kan vi godt finde på at undlade det henførende stedord i en sætning. Det kan fx være, at vi skriver således:

Den computer, du sælger, er alt for langsom. 

Som du ser, har vi i bisætningen (du sælger) undladt det henførende stedord: Nemlig som. Dette må du gerne gøre på dansk, men du må ikke gøre det på tysk. På tysk skal du altid have dit henførende stedord med i din bisætning. Og sætningen med inddragelse af det henførende stedord ser således ud:

Den computer, som du sælger, er alt for langsom. 

Her leder “som” tilbage til “den computer.”

 

Valg af køn og kasus

Hvilket køn, som det henførende sted skal stå i, bestemmes af kønnet på det subjekt, det leder tilbage til. Hvis subjektet er maskulinum, skal det henførende stedord også stå i maskulinum.

Og kasus bestemmes af, hvilket kasus det henførende stedord står i i bisætningen. Her skal du have fat i din gode, gammeldags sætningsanalyse for at finde svaret.

 

Hvis der bruges forholdsord i bisætningen….

Her gælder der helt specielle regler: Nemlig hvis din bisætning med det henførende stedord i slutter på et forholdsord. Det kan fx være en sætning som:

De varer, som vi taler om, er ikke ankommet endnu.

Her er der i bisætningen (som vi taler om) et forholdsord (om). Og derfor bliver det helt specielt, når du skal oversætte til tysk. Du skal være opmærksom på disse to ting:

  1. Forholdsordet skal stå først i bisætningen.
  2. Forholdsordet bestemmer kasus for det henførende stedord.

Derfor bliver den ovenstående sætning oversat således til tysk:

Die Waren, über die wir sprechen, sind noch nicht angekommen. 

Über styrer akkusativ i dette tilfælde, og varer er i flertal – derfor bliver vores henførende stedord til “die.” Det skal dog siges, at über i andre tilfælde styrer dativ.

 

Hvis du har lyst til at blive klogere på henførende stedord tysk, så kan jeg anbefale dig at se denne video. Dog skal det understreges, at det ikke er HHX-noter.dk, som ejer eller har lavet videoen. Vi linker blot til den, fordi at vi finder den god at bruge, når du skal blive klogere på henførende stedord tysk.