Hvad er overskudsgrad?

Overskudsgrad   For at finde overskudsgraden, gør du således: Resultat af primær drift / Omsætning = overskudsgrad. Du kan her til sidst gange med 100 for at få tallet oplyst i procent.   Nøgletallet er et udgangspunkt for virksomhedens indtjeningsevne; altså hvor...

Hvad er omkostningsinflation?

Omkostningsinflation   Når man taler om omkostningsinflation, skal vi først vide, hvad inflation er. Og det er såmænd blot, at priserne i samfundet stiger – det kan være priserne på en bil, en liter mælk eller bland selv slik.   Så hvad betyder...

Hvad er opsparingskvote?

Opsparingskvote Dette er et udtryk for, hvor stor en andel af din disponible indkomst, som får til opsparing. Hvis du derved har en disponibel indkomst på 5.000 kroner, og bruge 1.000 kroner til opsparing, så er edin opsparingskvote 20%.   Der vil sommetider være en...

Hvad er beskæftigelsesfrekvens?

Beskæftigelsesfrekvens   Kort sagt, så fortæller beskæftigelsesfrekvensen noget om, hvor stor en andel af arbejdsstyrken, der er i arbejde. Arbejdsstyrken er alle danskere i alderen 16-66 år. Er arbejdsstyrken 3.000.000, og 2.000.000 er i arbejde, så er...

Hvad er forbrugskvote?

Forbrugskvote En forbrugskvote er et tal, der dækker over, hvor stor en procentdel af den disponible indkomst, som går til forbrug. Altså hvis du har en disponibel indkomst på 10.000 kroner og 7.000 kroner af dem går til forbrug, så er din forbrugskvote 70%.  ...

Gearing formel

Gearing formel Gearing er en betegnelse for en virksomheds forhold mellem to ting: Nemlig forholdet mellem gældsforpligtelser og egenkapital.   Gearing er et lidt kompliceret nøgletal, som du f.eks. også kan bruge i formlen for egenkapitalens forretning:     Hvis en...

Værdikæde og værdikædeanalyse

Hvad er en værdikæde og værdikædeanalyse?    Værdikæden og værdikædeanalyse er udarbejdet og beskrevet af Michael Porter. Derfor vil du sommetider støde på, at nogle kalder det “Porters værdikæde.” Michael Porter er en amerikansk professiot i økonomi og...

Samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål er en række mål, som nogle vil argumentere er uhyre afgørende for at have en succesfuld samfundsøkonomi.   Hvad er de samfundsøkonomiske mål?  At tage hensyn til miljøet og klimaet. At have fuld beskæftigelse (mange i arbejde) Ligevægt på...

Afkastningsgrad

Hvor dygtig er virksomheden til at lave overskud ud fra den indskudte kapital? Det er lige præcis dét, som afkastningsgraden viser. Formlen for afkastningsgrad ser derfor således ud:   Bemærk her, at resultat af primær drift er det, som nogle kalder resultat før...

Likviditetsgrad

En likviditetsgrad bruges til at vurdere den pågældende virksomheds evne til at betale. Likviditetsgrad er et nøgletal, og formlen for det ser således ud: Hvad er likviditetsgrad?  Helt grundlæggende, er likviditetsgraden et udtryk for, hvor meget virksomhedens...