Hvad er resultat af primær drift på engelsk? 

 

Det hedder på engelsk operating income eller operating profit.