Hvad er stram finanspolitik?

Man taler om stram finanspolitik, når efterspørgslen i samfundet skal holdes nede. Dette gøres for at undgå, at økonomien overopheder og der derved kommer en finanskrise, som vi fx så i Danmark i 2008. Der findes en række forskellige finanspolitiske tiltag, som bevidner om, at der føres en stram finanspolitik. Nogle af disse kan blandt andet være:

  • At øge skatten, så folk har en mindre disponibel indkomst og derved mindsker deres forbrug.
  • At sænke kontanthjælpen, så dem på kontanthjælp har færre penge til deres forbrug.
  • At mindske de offentlige udgifter; fx ved at fyre medarbejdere i den offentlige sektor.
  • At mindske de offentlige investeringer i fx en ny motorvej eller nye hospitaler.

 

Du kan læse mere om lempelig finanspolitik her.